Article Là Gì

Mạo từ là một phần quan trọng trong tiếng Anh, đặc biệt khi viết. Nếu không sử dụng chính xác, bạn có thể bị đánh giá ngữ pháp kém và điểm số của bạn cũng có thể giảm đi. Vì vậy, hãy chú ý đến việc sử dụng mạo từ. Hãy cùng luyện tập thêm dưới đây.

Mạo Từ Là Gì?

1. “A”, “An” (Mạo Từ Không Xác Định)

Dùng để nói về một sự vật hoặc sự việc bất kỳ chưa được xác định cụ thể. Lưu ý: “a” và “an” chỉ dành cho danh từ số ít và đếm được.

Ví dụ:

 • I would like a cup of tea.
 • He is eating an apple.

2. “The” (Mạo Từ Xác Định)

 • Dùng để nói về một vật thể, sự việc đã được xác định cụ thể.
  Ví dụ: The movie that I love watching the most is “The Danish girl”.

 • Dùng để nói về một sự vật là duy nhất.
  Ví dụ: The moon is not a planet.

 • Dùng để nói về một số danh từ riêng chỉ:

 • Quốc tịch: the Vietnamese, the Japanese
 • Nhóm các nước thống nhất: the USA, the UK, the Philippines, the UAE
 • Một số địa danh lịch sử nổi tiếng: the Great Wall of China
 • Đứng trước tên nhạc cụ: the guitar, the violin

 • Đứng trước các từ chỉ thứ tự: the second time, the last time, the first prize, the next page

 • Đứng trước tính từ để nói về một nhóm người cụ thể: the rich, the poor, the talented.

 • Có thể dùng cho cả danh từ đếm được và không đếm được: the water, the people.

 • Thời gian: thập kỷ và thế kỷ, the 1990s, the 20th century, nhưng với năm, mùa, và tháng thì không dùng: in 2022, in summer, in August.

 • Các buổi trong ngày: the morning, the afternoon, the evening; tuy nhiên các thời điểm cụ thể trong ngày như dawn, sun rise, midday, sunset, midnight thì không.

 • Người, vị trí, công việc: the president, the prime minister, the king/queen nếu người đó còn sống hoặc đang đương chức; hoặc khi nói về chính nhà lãnh đạo đất nước/tổ chức/cơ quan/trường học của mình. Nếu người đã mất hoặc đã không còn giữ chức vụ nữa thì KHÔNG dùng “the”, và có thể thêm late (cố) hoặc former (cựu): Late President Fidel Castro of Cuba; Former President Donald Trump of the US. “the” + adj = N số nhiều chỉ người – the poor, the rich, the disabled, the young, the elderly, the underprivileged, the French, the English.

 • Places: dùng THE với dãy núi the Alps, đại dương the Pacific Ocean, sông The Mekong River, 2 cực trái đất (the North Pole, the Arctic, the South Pole, the Antarctic), đường xích đạo the equator, trái đất/thế giới the Earth, the world, the sun, the moon. Không dùng THE: 1 ngọn núi Mount Everest, hồ West Lake, châu lục Asia, đảo Isle of Man, tên nước England, ngoại trừ các trường hợp the UK, the US, the Philippines, tên thành phố Moscow, tên hành tinh trong hệ mặt trời Venus, Mars.

 • Giải trí và thể thao: THE media, THE cinema/theater, the Internet, the news, the radio, THE supermarket; THE guitar/violin/piano. Không dùng THE: TV, music, tên môn thể thao (football, basketball, karate, v.v).

 • Lực lượng vũ trang: cảnh sát, quân đội, chữa cháy, hải quân, không quân: the police, the army, the navy, the air force, the fire brigade (thường là danh từ chỉ tập thể, coi là số nhiều).

3. Không Có Mạo Từ

 • Dùng cho danh từ không đếm được hoặc danh từ đếm được số nhiều để nói về một sự vật chung chung.
  Ví dụ: Wood is the main ingredient to produce paper.

 • Dùng để nói về một số danh từ riêng chỉ địa danh, hoặc tên công ty, thương hiệu:

 • Đất nước: Vietnam, Myanmar, Italy
 • Con đường, quận, thành phố, bang: Ly Thuong Kiet street, Hanoi, Colorado, Manchester
 • Công ty, thương hiệu: Honda, Starbucks

Bằng cách sử dụng mạo từ đúng cách, bạn sẽ tránh được các lỗi ngữ pháp và viết tiếng Anh một cách chính xác. Vậy hãy thực hành thường xuyên và hiểu rõ cách áp dụng để nâng cao kỹ năng viết IELTS của bạn.