Approach Là Gì

Chào mừng các bạn đến với bài viết này! Bạn đang muốn tìm hiểu về từ “Approach” và cách sử dụng nó sao cho đúng? Đừng lo lắng, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết, từ cách phát âm, nghĩa và ví dụ sử dụng. Bạn đã sẵn sàng khám phá chưa? Hãy cùng tìm hiểu ngay!

Cách phát âm từ “Approach”

 • Tiếng Anh (Anh): əˈprəʊt
 • Tiếng Anh (Mỹ): əˈproʊtʃ

Nghĩa của từ “Approach”

 1. Sự đến gần, sự lại gần: Ví dụ: “easy of approach” – dễ đến (địa điểm); dễ gần (người)
 2. Sự gần như, sự gần giống như: Ví dụ: “some approach to truth” – một cái gì gần như là chân lý
 3. Đường đi đến, lối vào: Ví dụ: “the approach to a city” – lối vào thành phố
 4. (Quân sự) đường để lọt vào trận tuyến địch (Số nhiều)
 5. Đường hào để đến gần vị trí địch
 6. Sự thăm dò ý kiến; sự tiếp xúc để đặt vấn đề
 7. Cách bắt đầu giải quyết, phương pháp bắt đầu giải quyết (một vấn đề)
 8. (Toán học) Sự gần đúng; phép tính gần đúng. Ví dụ: “approach velocity” – vận tốc gần đúng
 9. Sự gạ gẫm (đàn bà)

Ví dụ sử dụng từ “Approach” trong câu

 • Mèo lại gần đến đứa trẻ một cách cẩn thận.
 • Hãy giảm ga để chậm lại khi đường cong đang đến gần.
 • Chúng ta có thể nhìn thấy tàu đang tiến lại xa xa.
 • Nếu nhìn ra khỏi cửa sổ bên trái, bạn sẽ thấy rằng chúng ta đang tiếp cận tháp Eiffel.
 • Tôi thấy giờ trưa sắp đến, hãy nghỉ ngơi một chút.
 • Theo ý kiến của tôi, không có nhà soạn nhạc nào gần bằng Mozart về chất lượng.
 • Tổng số tiền được thu được cho đến nay gần đạt 1000 đô la.
 • Anh ấy vẫn rất năng động dù đã gần 80 tuổi.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với “Approach”

Đồng nghĩa với “Approach”

 • Từ đồng nghĩa: Động từ: belly up, close, close in, come up, draw on, near, nigh
 • Từ đồng nghĩa: Danh từ: avenue, passage, path, route, way

Trái nghĩa với “Approach”

 • Từ trái nghĩa: Động từ: back (up or away), recede, retire, retreat, withdraw

Trên đây là những thông tin căn bản về “Approach”. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về từ này. Hãy tiếp tục học tập và khám phá thêm những kiến thức hữu ích khác tại website của chúng tôi!