Appreciate Là Gì

cau truc appreciate

Trong tiếng Anh, để thể hiện sự trân trọng và đánh giá cao người khác hoặc việc gì đó, ta sử dụng cấu trúc “Appreciate”. Bạn đã biết cách sử dụng cấu trúc này chưa? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về “Appreciate” trong bài viết dưới đây.

I. Appreciate là gì?

Appreciate là một động từ trong tiếng Anh, thường mang nghĩa trân trọng, đánh giá cao và coi việc gì đó hoặc ai đó là quan trọng. Ngoài ra, Appreciate còn có nghĩa là thấu hiểu, nhận ra sự quan trọng của một điều hoặc chỉ sự tăng lên về giá trị của thứ gì đó.

Ví dụ:

 • Anh ấy rất trân trọng người vợ của mình.
 • Sự hỗ trợ của bạn được đánh giá cao.
 • Tôi biết đây là một quyết định khó khăn cho bạn.
 • Giá trị căn nhà của tôi đã tăng lên 20%.

II. Cách sử dụng cấu trúc Appreciate trong tiếng Anh

1. Cách 1: Appreciate + Động từ/Danh từ/V-ing hoặc Appreciate + that + S + V

 • Ý nghĩa: trân trọng, đánh giá cao, biết ơn ai/điều gì đó.

Ví dụ:

 • Chúng tôi rất trân trọng sự giúp đỡ bạn đã dành cho chúng tôi.
 • Tôi sẽ biết ơn nếu bạn có thể nói cho tôi thông tin đó.
 • Sự có mặt kịp thời của bạn được đánh giá rất cao. (Thể hiện sự cảm ơn)
 • Tôm trân trọng việc Mary tặng quà cho anh ấy.

2. Cách 2: Appreciate + Danh từ hoặc Appreciate + that + S + V

 • Ý nghĩa: hiểu, thừa nhận điều gì.

Ví dụ:

 • Chúng tôi thừa nhận sự cần thiết của những hành động ngay tức thì.
 • Tôi hiểu là bạn cần số tiền đó.
 • Chúng tôi đều hiểu tình huống này rất khó cho bạn.

3. Cách 3: Appreciate + V-ing

 • Ý nghĩa: trân trọng việc gì.

Ví dụ:

 • Chúng tôi trân trọng việc ăn đồ tráng miệng.
 • Tớ trân trọng việc có ngày nghỉ lễ.

4. Cách 4: S + appreciate

 • Ý nghĩa: Cái gì đó tăng giá trị.

Ví dụ:

 • Đồng bảng Anh đã tăng giá trị hơn cả đồng Euro.
 • Giá trị căn nhà của tôi đã tăng lên 30%.
 • Khoản đầu tư của chúng tôi đã tăng rõ rệt.

III. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Appreciate trong tiếng Anh

Có một lưu ý khi sử dụng cấu trúc Appreciate đó là không sử dụng trong các thì tiếp diễn như hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành tiếp diễn, tương lai tiếp diễn, v.v…

Ví dụ:

 • She appreciates your advice so much. (đúng)
 • She is appreciating your advice so much. (sai)

Hãy lưu ý điều này khi sử dụng cấu trúc Appreciate.

IV. Bài tập về cấu trúc Appreciate

Cùng luyện tập với một số bài tập để ghi nhớ lâu hơn nhé.

Bài 1: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

 1. I appreciate __ time off work.
  A. have
  B. to have
  C. having

 2. I really appreciate your __.
  A. help
  B. to have
  C. helped

 3. I appreciate __ making the effort to come.
  A. you
  B. your
  C. yours

 4. There’s no point buying him books – he __ them.
  A. appreciate
  B. appreciates
  C. doesn’t appreciate

 5. I appreciate __ this is a difficult decision for you.
  A. so
  B. that
  C. for

Bài 2: Viết lại những câu sau dùng cấu trúc Appreciate:

 1. I’m grateful for your kindness.
 2. So much thanks to your help!
 3. We were very glad of some extra support.
 4. She is precious to me!
 5. The price of my house increased by 15%!

Đáp án:
Bài 1:

 1. C
 2. A
 3. B
 4. C
 5. B

Bài 2:

 1. I appreciate your kindness.
 2. I appreciate your help!
 3. We appreciate some extra support.
 4. I appreciate her!
 5. The price of my house appreciated by 15%!

Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc Appreciate và cách sử dụng nó. Chúc bạn học tiếng Anh thật tốt!

Bình luận

[fb:comments-count href=”https://stepup.edu.vn/blog/cau-truc-appreciate/“] comments