An Sinh Xã Hội Là Gì

Bạn đã nghe đến khái niệm “An sinh xã hội” nhưng không hiểu rõ về nó? Bài viết này sẽ giải thích cho bạn mọi thứ về an sinh xã hội và vai trò quan trọng của bảo hiểm xã hội và y tế trong vấn đề này.

1. Tổng quan về An Sinh Xã Hội

An sinh xã hội là một vấn đề được quan tâm hàng đầu tại mỗi quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Khái niệm này có thể được hiểu là các chương trình hành động của chính phủ nhằm thúc đẩy phúc lợi của người dân thông qua các biện pháp hỗ trợ đảm bảo quyền tiếp cận các nguồn lực đầy đủ về thực phẩm, nơi trú ẩn, sức khỏe và phúc lợi cho các đối tượng đặc biệt như trẻ em, người già, người bệnh và người thất nghiệp.

1.1 An Sinh Xã Hội là gì?

An sinh xã hội có thể chỉ các chương trình hành động của chính phủ nhằm thúc đẩy phúc lợi của người dân thông qua các biện pháp hỗ trợ đảm bảo quyền tiếp cận các nguồn lực đầy đủ về thực phẩm, nơi trú ẩn, sức khỏe và phúc lợi cho các đối tượng đặc biệt như trẻ em, người già, người bệnh và người thất nghiệp.

1.2 Các dịch vụ cung cấp an sinh xã hội

Các dịch vụ cung cấp an sinh xã hội thường được gọi là các dịch vụ xã hội. Các dịch vụ này bao gồm:

  • Bảo hiểm xã hội: nơi người dân nhận được lợi ích hay dịch vụ trong sự công nhận những đóng góp cho một chương trình bảo hiểm. Những dịch vụ này thường bao gồm sự chu cấp lương hưu, bảo hiểm tàn tật, phúc lợi cho những người thân còn sống và bảo hiểm thất nghiệp.
  • Các dịch vụ được cung cấp bởi chính phủ hoặc các cơ quan được chỉ định chịu trách nhiệm chu cấp an sinh xã hội: Có thể bao gồm chăm sóc y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ tài chính khi bệnh tật, nghỉ hưu, sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc, các khía cạnh của công tác xã hội và thậm chí cả quan hệ ngành công nghiệp.
  • Trong trường hợp hội đủ điều kiện thì an sinh cơ bản bất chấp việc có tham gia vào các chương trình bảo hiểm cụ thể hay không. Ví dụ có thể hỗ trợ cho những người tị nạn về các nhu yếu phẩm cần thiết như thực phẩm, quần áo, nhà ở, chăm sóc y tế, tiền, giáo dục.

Ở Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định chính sách an sinh xã hội và chính sách BHXH trong hầu hết các quy định về quyền cơ bản chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa của con người và đều hướng đến đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

2. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trong vấn đề an sinh xã hội

Có thể nói chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia. Trải qua 27 năm hình thành và phát triển cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cơ quan BHXH Việt Nam đã góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị – xã hội và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN đã được hoàn thiện và mở rộng, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và mở rộng quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN không ngừng tăng lên, số người tham gia BHYT vượt mục tiêu đề ra, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân.

Bên cạnh việc tăng về số lượng, chất lượng dịch vụ BHXH, BHYT từng bước được cải thiện theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện với người tham gia. Việc thực hiện chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN luôn được triển khai kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Nhờ việc ứng dụng công nghệ hiện đại, sử dụng trí tuệ nhân tạo, tạo ra bước ngoặt lớn trong việc quản lý và nâng cấp chất lượng dịch vụ, thực hiện cải cách tối giản mọi thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tham gia, thụ hưởng đồng thời góp phần tiết kiệm tối đa nguồn lực và chi phí.

2.1 An sinh xã hội được củng cố mở rộng

Diện bao phủ BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng ngay cả trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Số người tham gia BHYT tăng trưởng ấn tượng, cơ bản hoàn thành mục tiêu bao phủ toàn dân. Diện bao phủ BHXH, BHYT tập trung vào các nhóm yếu thế.

Các chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã củng cố góp phần đảm bảo an sinh xã hội toàn diện và vững chắc hơn. Quỹ BHXH, BHYT đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất, được quản lý, sử dụng đúng mục đích, an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch dưới sự giám sát từ nhiều phía. Trong năm 2021, khi đại dịch Covid-19 gây ra rất nhiều hệ lụy, quỹ BHXH, BHTN, BHYT trở thành chiếc phao cứu sinh của nhiều người lao động, giúp họ vượt qua khó khăn.

Việc tăng cường diện bảo phủ BHXH, BHYT, BHTN giúp mở rộng hiệu quả lưới an sinh xã hội tới mọi người dân, người lao động, củng cố vững chắc an sinh xã hội của đất nước.