Amiăng là gì ?

Cho đến hiện tại, Nhật đã sử dụng rất nhiều amiăng nên xung quanh chúng ta hiện tồn tại rất nhiều chất này.

Hãy hiểu biết về amiăng, tránh hít phải chất amiăng.

Amiăng là một loại chất khoáng (khoáng thạch) tự nhiên.

[external_link_head]

Lợi dụng tính chịu nhiệt tốt, vật liệu này được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm khác nhau.

Đặc biệt, amiăng được sử dụng làm vật liệu xây dựng để các tòa nhà tránh khỏi hỏa hoạn.

Chất amiăng được quấn vào trong lõi sắt của tòa nhà, được trộn vào trong vật liệu xây trần, tường,v.v…

Amiăng là gì ?

[external_link offset=1]

Tuy nhiên, người ta đã biết rằng amiăng là chất có hại cho cơ thể.

Amiăng là những sợi rất nhỏ mà mắt người không thể nhìn thấy được, và rất nhẹ.

Khi con người hít phải chất đó vào, có trường hợp sẽ bị mắc bệnh ung thư vào khoảng 20 đến 30 năm sau.

Khi xây nhà, phá nhà và sửa chữa nhà, có rất nhiều những hạt amiăng nhỏ không nhìn thấy được bằng mắt thường bay trong không khí.

Khi con người hít chất đó vào, có trường hợp sẽ bị mắc bệnh ung thư vào khoảng 20 đến 30 năm sau.

Amiăng là gì ?

Amiăng là gì ?

Vì vậy, đã ban hành luật “Từ nay về sau cấm sử dụng amiăng tại các công trình xây dựng”.

[external_link offset=2]

Hiện nay, đã sử dụng vật liệu khác thay thế cho amiăng, không có hại cho cơ thể.

Amiăng là gì ?

Ở những tòa nhà mới, amiăng không được sử dụng, tuy nhiên ở những tòa nhà cũ vẫn còn rất nhiều amiăng.

Khi phá hủy và sữa chữa những tòa nhà cũ sử dụng chất amiăng, amiăng sẽ bị phát tán ra không khí, vì vậy rất nguy hiểm.

[external_footer]