Alen Là Gì

Trong lĩnh vực di truyền học, Alen (hay còn được gọi là Allele) là các trạng thái khác nhau trên cùng một gen. Đó cũng là một phần của ADN và mang các chức năng di truyền đặc biệt do đột biến gây ra. Alen có thể xuất hiện hoặc không xuất hiện trên gen.

Alen

Mỗi gen có thể có nhiều alen khác nhau hoặc chỉ có một alen duy nhất. Bởi mỗi gen quy định một tính trạng cụ thể, alen trên gen đó cũng quyết định tính trạng tương ứng, có thể giống hoặc khác nhau.

Hiểu đơn giản, đột biến gen xảy ra khi một tác nhân nào đó làm thay đổi quá trình liên kết giữa các nucleotide. Thông thường, quy luật di truyền yêu cầu A liên kết với T và G liên kết với X. Đột biến xảy ra khi liên kết này bị phá vỡ.

Cặp alen và vai trò của chúng

Cặp alen xuất hiện khi hai alen cùng nằm trên một gen và tương ứng trên cặp nhiễm sắc thể. Các alen này có thể giống hoặc khác nhau và quy định một cặp tính trạng tương phản hoặc nhiều cặp tính trạng không tương phản.

Cặp alen

Hiện tượng đa alen

Trên thực tế, trên một gen thường có nhiều hơn 2 alen, được gọi là đa alen. Đây là những trạng thái khác nhau của cùng một gen xuất hiện do đột biến.

Nếu một gen có n alen khác nhau trên nhiễm sắc thể, thì sẽ có n(n+1)/2 kiểu gen trong quần thể. Trong đó có n kiểu đồng hợp và n(n-1)/2 kiểu dị hợp.

Đa alen

Một số ví dụ về alen

  • Ví dụ đầu tiên là trên gen quy định hoa màu đỏ. Khi có đột biến, một số tính trạng khác nhau của cây sẽ thay đổi nhưng hoa vẫn màu đỏ. Đây là ví dụ về một gen có 2 alen.

  • Ví dụ thứ hai liên quan đến gen quy định hoa màu tím. Một gen bình thường sẽ có tính trạng hoa màu tím, nhưng khi có thêm một alen mới, màu hoa trắng cũng xuất hiện.

Ví dụ về alen

Kết luận

Alen là một khái niệm phức tạp trong di truyền học của con người và sinh vật. Khi nói về alen, thường liên quan đến mã gen di truyền. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về khái niệm “alen là gì” và chức năng di truyền của nó trong môn Sinh học 12. Để học và ôn thi tốt hơn, hãy truy cập trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm kiến thức và lộ trình ôn thi tốt nghiệp THPT của bạn!

Click để xem thêm