Accumulated Income Payments (AIP) là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Accumulated Income Payments (AIP) là gì?

Thanh toán thu nhập tích lũy (AIP) là quỹ rút khỏi kế hoạch của Canada đã đăng ký tiết kiệm Giáo dục (RESP), tương đương với một kế hoạch của Hoa Kỳ 529, nếu người thụ hưởng của RESP quyết định không đi học đại học. RESPs cho phép tiết kiệm cho đại học để phát triển miễn thuế cho đến khi số tiền được rút ra, lúc đó thuế thời gian trên rút tiền có xu hướng thấp hoặc không tồn tại bởi vì sinh viên thường có ít hoặc không có thu nhập. Nếu người thụ hưởng chọn không ghi tên vào sổ tại một trường đại học, lợi nhuận được tạo ra bởi các khoản đầu tư trong RESP không bị hủy bỏ miễn là các thuê bao (thường là cha mẹ của học sinh, nhưng cũng có thể là ông bà, người giám hộ hoặc bạn bè) là một cư dân của Canada tại thời điểm thu hồi, RESP là ít nhất là 10 tuổi, và người thụ hưởng ít nhất là 21. Một AIP cũng có thể được thực hiện nếu người thụ hưởng đã qua đời. AIPs không được phép theo tất cả các loại RESPs.

  • Accumulated Income Payments (AIP) là Thanh toán thu nhập tích lũy (AIP).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính gia đình Tiết kiệm học Đại học.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Accumulated Income Payments (AIP)

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính gia đình Tiết kiệm học Đại học Accumulated Income Payments (AIP) là gì? (hay Thanh toán thu nhập tích lũy (AIP) nghĩa là gì?) Định nghĩa Accumulated Income Payments (AIP) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accumulated Income Payments (AIP) / Thanh toán thu nhập tích lũy (AIP). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

[external_link offset=2] [external_footer]