0254 là mã vùng ở đâu? Đầu số 0254 là mạng gì? – Edanhba


Mã vùng 0254 là gì? Mã vùng 0254 là của thành phố nào? Đây là câu hỏi đang được rất nhiều các bạn quan tâm, vì thế hôm nay edanhba xin được giải đáp thắc mắc của các bạn là 0254 là mã vùng mới của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thay đổi mã vùng 064 đổi thành 0254

Để dễ dàng quản lý, tiết kệm kho tài nguyên số mã vùng , Theo quyết định 2036/QĐ-BTTTT Bộ Truyền Thông & Thông Tin đã ra quyết định thay đổi mã vùng các tỉnh thành phố Việt Nam. Và Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng không ngoại lệ. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thay đổi mã vùng 064 đổi thành 0254. Việc thay đổi này được thực hiện bắt đầu từ 07/2017

[external_link_head]

Mã vùng cũ của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 064

Đầu số 064 là mã vùng cũ của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhằm phân biệt tất cả các số điện thoại thuộc khu vực Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đầu số này kể từ tháng 7/2017 sẽ không được sử dụng nữa mà thay thế bởi đầu số mới là 0254

Mã vùng mới của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 0254

Đầu số 0254 là mã vùng mới nhất của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đầu số này được chính thức sử dụng kể từ tháng 7/2017 thế cho đầu số cũ là 064

[external_link offset=1]

Cách sử dụng đầu số 0254 thay cho 064

Dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn bạn cách quay số dựa vào mã vùng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kể từ 7/2017

Bạn ở nước ngoài : bạn sẽ cần sử dụng cú pháp sau đây

00 + 84 + [Mã vùng tỉnh thành] + [Số điện thoại]

[+] + 84 + [Mã vùng tỉnh thành] + [Số điện thoại]

Bạn ở Việt Nam dùng di động : bạn sẽ cần sử dụng cú pháp sau đây

0 + [Mã vùng tỉnh thành] + [Số điện thoại]

Bạn ở Việt Nam ngoài tỉnh : bạn sẽ cần sử dụng cú pháp sau đây

0 + [Mã vùng tỉnh thành] + [Số điện thoại]

Bạn ở Việt Nam cùng tỉnh : bạn sẽ cần sử dụng cú pháp sau đây

[Số điện thoại]

[external_link offset=2]

Danh sách mã vùng 64 tỉnh thành Việt Nam cập nhật mới nhất 2020

Lưu ý: các mã vũng cũ, là mã vùng được sử dụng trước ngày 17/6/2017. Sau ngày 17/6/2017, các số điện thoại cố định của các tỉnh thành điều thay đổi mã vùng mới. Riêng có 4 tỉnh thành không bị thay đổi số điện thoại cố định đó chỉnh là Vĩnh Phúc (211), Phú Thọ (210), Hòa Bình (218) và Hà Giang (219)

Tìm số điện thoại theo tỉnh

0254 là mã vùng ở đâu? Đầu số 0254 là mạng gì? - Edanhba

Danh sách các số điện cố định tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có mã vùng là 0254

Được cập nhật cuối cùng 08/2020

[external_footer]