giftcode
[Giới thiệu hero] Thor
Tin tức
Ngày đăng: 04/2017

       Tiểu sử

Thor là một vị thần của Bắc Âu, thần của Sấm Sét, con trai cả của Odin - vua của các vị thần, người trị vì xứ Asgard. Với sức mạnh từ cây búa sấm sét Mjolnir, Thor là vị thần mang trọng trách bảo vệ các vị thần khác khỏi bọn khổng lồ xứ Jotunheim thường xuyên gây sự

 


       Tư chất
Batman là hero có Tư chất HP, ảnh hưởng tới lượng HP mà hero đạt được


        Kỹ năng
 

        Chiến hồn


 


Hình ảnh chiến hồn của Thor khi nâng cấp       Đánh giá sức mạnh

Thor là một hero rất mạnh mẽ khi toàn bộ như HP, Công Kích, Phòng Thủ, May mắn đều khá cao. Bù lại Bạo kích cực thấp. Điều này khiến Thor không có nhiều đột biến. Thor có kỹ năng rất mạnh, khi đánh trúng mục tiêu sẽ khiến toàn bộ kẻ địch nhận thêm sát thương. Đây là một hero có thể vượt ai rất tốt hoặc nên lựa chọn khi đi Thí Luyện sẽ khiến cho mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều

Tin Liên Quan
Banner side Home